Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Reklama

Extra Świecie

Imieniny obchodzą:

Leon, Leonard, Lesława
REKLAMA

Wybierz drzewo roku powiatu świeckiego

15.11.2022

Wkrótce mija termin zgłaszania propozycji w konkursie na najbardziej wyjątkowe drzewo powiatu świeckiego. Znacie takie?

Głównym celem konkursu „Drzewo Roku Ziemi Świeckiej – edycja 2022”, zainicjowanego i koordynowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, jest docenienie i podkreślenie roli drzew w naszym życiu jako czynników stabilizujących klimat, produkujących tlen, czy też tworzących środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Drzewa hamują rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu, niwelują hałas oraz przyczyniają się do redukcji stresu i lepszego samopoczucia u ludzi.

Konkurs ma też przyczynić się do promocji walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych Ziemi Świeckiej poprzez uczynienie z drzew w powiecie świeckim indywidualnych bohaterów naszej codzienności.

Zgłaszanie kandydatur drzew do konkursu zakończy się 15 listopada 2022 r. Głosowanie internetowe potrwa od 1 do 15 grudnia.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno drzewo. Przez uczestnictwo w konkursie rozumie się dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia wraz z minimum trzema fotografiami zgłaszanego drzewa (maksymalnie można dołączyć pięć fotografii), a w przypadku osób niepełnoletnich także z deklaracją.

Formularz zgłoszenia wypełnia uczestnik, natomiast deklarację podpisuje rodzic lub opiekun prawny uczestnika. Zgłoszenia bez powyższych dokumentów nie będą brane pod uwagę. Formularz zgłoszenia i regulamin konkursu do pobrania tutaj.

Skan formularza wraz z fotografiami należy wysłać na adres e-mail: kontaktattmzs [dot] org [dot] pl.

Zgłaszane drzewo musi rosnąć w granicach powiatu świeckiego.

Partnerzy: Powiat Świecki, Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła.