Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Extra Świecie

Imieniny obchodzą:

Aleksander, Arkadiusz, Mirosław

Działaj! Sześć tysięcy złotych czeka na aktywnych

7 kwietnia, 23:20
Reklama
Działaj Lokalnie to program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Świeciu (Inkubator Przedsiębiorczości).
Fot. 123RF

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych,które podejmują wspólny wysiłek, aby  w ich społeczności żyło się lepiej. W ramach Działaj Lokalnie mieszkańcy powiatu świeckiego mogą uzyskać dofinansowanie do 6 tys. zł na realizację projektów.

W tym roku na dofinansowania mamy łącznie 59 tys. zł (pula na realizacje projektów w mieście to 9 tys. zł). Każda z organizacji pozarządowych może starać się o dofinansowanie do 6 tys. zł. W programie wymagany jest wkład własny w wysokości 25 proc. (5 proc. to wkład finansowy, natomiast 20 proc. to wkład niefinansowy-wolontariat, darowizny, partnerstwo).