Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Extra Świecie

Imieniny obchodzą:

Andrzej, Zbysław, Justyna

Kwiaty pod pomnikami w rocznicę odzyskania niepodległości [zdjęcia]

red
11 listopada, 20:23
Kwiaty złożono m.in. na cmentarzy żołnierzy poległych podczas kampanii wrześniowej
Fot. Jan Plit

Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości miało w Nowem ograniczony zakres, podobnie jak w całym kraju.

Rano burmistrz Czesław Woliński, zastępca burmistrza Zbigniew Lorkowski i radny Henryk Czapliński złożyli wiązanki na cmentarzu żołnierzy poległych w 1939 r. i pod obeliskiem przy ul. Bydgoskiej.  O godz. 9.30 w kościele farnym odbyła się msza za Ojczyznę.