Connect with us

Czego szukasz?

Biznes

Ułatw sobie życie. Rozlicz podatek przez Twój e-PIT

Jedną z podstawowych zmian w podatkach w 2019 r. jest możliwość skorzystania z rozliczenia za pośrednictwem platformy Twój e-PIT.

Udostępnij
19246971_s

MATERIAŁ INFORMACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W ŚWIECIU

W ramach tej usługi Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje dla podatników i udostępni w wersji elektronicznej zeznania podatkowe.

W przypadku rozliczeń za 2018 r. zeznania podatkowe w ramach usługi Twój e-PIT będą dostępne dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie na formularzu PIT-38.

Krótszy termin

Przedmiotowe zeznania będą przygotowywane automatycznie m. in. w oparciu o dane przekazane w informacjach przez płatników, dane przekazane przez podatnika w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok (np. ulga na dzieci, nr KRS OPP, której w ubiegłym roku podatnik przekazał 1% podatku należnego).

Dlatego też począwszy od 1 stycznia 2019 r. skrócony został termin przesyłania przez płatników informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-11A oraz PIT-R do naczelnika  urzędu skarbowego, tj. wszyscy płatnicy są zobowiązani do przesyłania tych informacji w terminie do końca stycznia 2019 r. wyłącznie drogą elektroniczną.

Wybór należy do nas

Usługą Twój e-PIT objęto podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników.

Ci, którzy nie będą chcieli skorzystać z zaproponowanej nowej formy rozliczenia, będą mogli nadal rozliczyć się z urzędem skarbowym składając zeznanie podatkowe w formie papierowej lub elektronicznej.

Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej na Portalu Podatkowym od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. Zeznania złożone przed dniem 15 lutego (papierowe, elektroniczne) uznaje się za złożone w dniu 15 lutego.

Nowe możliwości

Podatnik sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie mógł:

  • zweryfikować i zaakceptować bez zmian, to kończy proces rozliczenia;
  • zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania, wskazać lub zmienić OPP, której chce przekazać 1% należnego podatku) lub uzupełnić o dane których nie posiada KAS (np. ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna) i następnie je zaakceptować;
  • nic nie robić – z upływem terminu do składania zeznań rocznych (30 kwietnia 2019 r.) zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego;
  • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

W zeznaniu przygotowanym przez KAS podatnicy będą mieli również możliwość weryfikacji numeru rachunku osobistego, jaki mają zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty, i w przypadku jego zmiany lub braku – będą mogli taki rachunek zaktualizować w zeznaniu podatkowym lub wskazać w nim numer rachunku osobistego właściwy do zwrotu, jeżeli wcześniej nie zgłosili rachunku w urzędzie skarbowym.

W przypadku podatników, których zeznania zostaną zaakceptowane w sposób automatyczny, a nie dokonają zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania, organ podatkowy będzie zobowiązany poinformować podatnika o kwocie podatku do zapłaty.


 UWAGA!

Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. skrócony został termin zwrotu nadpłaty wynikającej ze złożonego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych  z 3 miesięcy do 45 dni, o ile zeznanie zostanie złożone w formie elektronicznej.

W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu nadpłaty nie ulega zmianie, urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić ją w terminie trzech miesięcy.

Początek terminu do zwrotu nadpłaty w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 liczy się od 15 lutego 2019 roku.


 Jak To zrobić?

Jak dostać się przygotowanego przez KAS zeznania podatkowego? Potrzebne będą dane do uwierzytelnienia: PESEL, data urodzenia, kwota przychodu z deklaracji za 2017 rok oraz  kwota przychodu z informacji od pracodawcy (np. PIT-11) za 2018 rok. Można też użyć profilu zaufanego (znanego m. in. z dostępu do serwisu ePUAP).

Udostępnij

Komentarze (0)

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wiadomości

W pierwszym odcinku nowego programu "Bitwa o gości" pojawi się Osada Stara Rzeka.

Wiadomości

W środę po południu w Głogówku Królewskim zderzyły się samochód osobowy i dostawczy.

Wiadomości

Nastąpiła kolejna istotna zmiana w wyglądzie świeckiego zamku. Tym razem na zewnątrz. Zamontowano drewniany krużganek, który będzie prowadził do dwóch nowych wejść.

Wiadomości

Świecie dołączyło do grona miast, w których późną nocą nie kupimy alkoholu. Radni przyjęli uchwałę, która będzie dotyczyć nie tylko sklepów, ale także stacji...

Reklama