Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Reklama

Extra Świecie

Imieniny obchodzą:

Leon, Leonard, Lesława
REKLAMA

Wśród bezrobotnych w naszym powiecie najwięcej jest kobiet. Maleje liczba ofert pracy

Andrzej Pudrzyński
14 listopada, 06:45
Mimo coraz większego spowolnienia gospodarczego w naszym kraju, bezrobocie w powiecie świeckim nadal utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. W ubiegłym miesiącu odnotowano jednak znacznie mniej ofert pracy i aktywizacji zawodowej.
Pracodawcy zgłosili w PUP w Świeciu mniej wolnych miejsc pracy niż w poprzednich miesiącach
Fot. Andrzej Bartniak
REKLAMA
REKLAMA

Aż 63 proc. wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu stanowią kobiety. Nie jesteśmy tu wyjątkiem, bo podobna sytuacja panuje również w innych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego, tyle że w niektórych z nich odsetek kobiet jest nieco mniejszy.

W październiku w PUP w Świeciu było zarejestrowanych 1979 bezrobotnych, z czego 1244 to kobiety (stopa bezrobocia jest zbliżona do średniej w województwie wynoszącej 7,2 proc.).

REKLAMA
REKLAMA

W porównaniu z wrześniem liczba pozostających bez pracy wzrosła o 54 osoby. To jednak mniej, niż w październiku 2021 r., kiedy stałego zatrudnienia nie miało 2015 mieszkańców powiatu świeckiego.

We wrześniu prawo do zasiłku przysługiwało jedynie 225 kobietom i mężczyznom. W tym samym miesiącu 335 bezrobotnych stanowiły osoby młode, do 25 roku życia, a 926 długotrwale bezrobotne.

REKLAMA
REKLAMA

To, co może martwić, jeśli ten trend utrzyma się w kolejnych miesiącach, to malejąca liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszona do PUP przez pracodawców.

W październiku tego roku odnotowano ich tylko 86, podczas gdy miesiąc wcześniej 109, a w październiku 2021 r. wpłynęło aż 161 ofert. Nie jest to tylko specyfika powiatu świeckiego.

- W październiku 2022 r. zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim o 19 proc. mniej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej niż w poprzednim miesiącu i o 22,2 proc. mniej niż w październiku 2021 r. – informuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

REKLAMA
REKLAMA

Może to być pierwszy sygnał, że wskutek pogarszającej się sytuacji gospodarczej, wywołanej inflacją, postępującą stagnacją w budownictwie mieszkaniowym, drogimi paliwami i energią oraz zakłóceniem łańcucha dostaw z powodu wojny na Ukrainie i sankcji nałożonych na Rosję, firmy nie myślą w tej chwili o zwiększaniu zatrudnienia.

Potwierdzają to szefowie firm budowlanych, gastronomicznych i usługowych, z którymi rozmawiał portal Extra Świecie.

REKLAMA
REKLAMA

- Borykając się z coraz większymi obciążeniami, wielu z nas głowi się przede wszystkim, jak przetrwać ten trudny okres, a nie o rozwoju i przyjmowaniu nowych pracowników. Budowlanka jeszcze jakoś sobie radzi, ale wszyscy boją się tego, że to już ostatnie miesiące koniunktury i wiosną trzeba będzie mocno zacisnąć pasa - mówią przedsiębiorcy z powiatu świeckiego.

a [dot] pudrzynskiatextraswiecie [dot] pl

REKLAMA
REKLAMA