Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Extra Świecie

Imieniny obchodzą:

Jakub, Stefan, Zdzisław

W Nowem też mają chrapkę na milionowe inwestycje

Andrzej Bartniak
4 sierpnia, 18:32
Gmina Nowe ubiega się o blisko 10,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Złożono wnioski na trzy inwestycje.
Plany inwestycyjne dotyczą m.in. ulicy Dworcowej
Fot. Jan Plit

Jako jeden z priorytetów rozwoju gminy wskazano modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Trylu.

- Plany zakładają modernizację istniejących zbiorników, komory reaktora biologicznego oraz retencyjnego osadu i retencyjnego ścieków oczyszczonych - wylicza Zbigniew Lorkowski, zastępca burmistrza Nowego. -  W ramach inwestycji wymienione zostaną m.in. urządzenia w reaktorach, wentylacja mechaniczna w budynku krat i armatury odcinającej oraz regulacyjnej. Obecnie oczyszczalnia ścieków, pracująca od 15 lat, obsługuje około 10 tysięcy mieszkańców. 

Jako drugie, pilne i ważne ze społecznego punktu widzenia zadanie wytypowano przebudowę ulic: Nowej, Dworcowej i Sportowej w Nowem, przy których znajdują się m.in. szkoła podstawowa, środowiskowy dom samopomocy i przystanek autobusowy.
REKLAMA

Przewidziano wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, wykonanie kanałów telekomunikacyjnych, budowę nowych chodników i ułożenie nawierzchni asfaltowej.   Zakładana długość wykonanej przebudowy ulic to 1,2 km.

Samorządowcy z gminy Nowe mają nadzieję, że dotacja umożliwi też przebudowę schodów i chodnika, łączącego ul. Wiślaną z ul. Spacerową w Nowem wraz z budową kanalizacji deszczowej.  

- Planowane do przebudowy schody oraz chodnik służą mieszkańcom wschodniej części Nowego do komunikacji ze starym miastem, gdzie znajdują się apteka, dom kultury i kościoły - mówi Zbigniew Lorkowski.

W sumie gmina ubiega się o dofinansowanie wynoszące 10,45 mln zł.

a [dot] bartniakatextraswiecie [dot] pl