Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Extra Świecie

Imieniny obchodzą:

Olga, Emanuela, Teodor
REKLAMA

Marynarze ze Świecia. Kuźnia kadr floty wojennej

Piotr Skuczyński
16 października 2021, 20:49
W 1914 r., tuż przed wybuchem I wojny światowej, Prusacy zbudowali w Świeciu koszary, ale wojsko zaborcy nie stacjonowało w nich długo. Sześć lat później Pomorze wróciło do macierzy i mieścił się w nich sztab 4 Pułku Straży Granicznej, szpital wojskowy, a potem kuźnia przyszłych kadr Polskiej Marynarki Wojennej. Mija właśnie sto lat od jej powstania.
"Kadrowicze" w łodzi na Wdzie
Fot. zbiory autora

Pomijając genezę powstawania Polskiej Marynarki Wojennej tuż po odrodzeniu się państwa polskiego, skupimy się na przeniesieniu z Torunia Kadry Marynarki Wojennej i Szkoły Specjalistów Morskich jesienią 1921 r. do małego, sennego miasteczka, jakim było wówczas Świecie.

Miasto od wieków leżało na handlowym szlaku wiślanym, gdzie cumowały przy zamku i cukrowni szkuty i barki. To właśnie m.in. w opuszczonych, ale wciąż w miarę nowych koszarach, znalazły swoje miejsce przyszłe kadry marynarskie floty i flotylli rzecznej.

Kadra Marynarki Wojennej w świeckich koszarach / Fot. zbiory Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej

Na jesieni… w październiku….

Tak zazwyczaj większość autorów opisuje przybycie do Świecia Kadry Marynarki Wojennej i Szkoły Specjalistów Morskich. Wynika to ze sprzecznych informacji na ten temat. Czesław Ciesielski w swoich publikacjach podaje że SSM utworzono w Świeciu 21 października 1921 r. w miejsce Szkoły Marynarzy (tak nazywała wcześniej przeniesiona tutaj szkoła). Dalej podaje, iż została umieszczona w koszarach na terenie Kadry M.W.

W źródłach podawana jest data 25 października 1921 r. jako przeniesienie Kadry Marynarki Wojennej z Torunia do Świecia pod dowództwem płk Wiktora Cieślińskiego (pełnił te obowiązki od 25 października 1921 r. do 30 maja 1922 r.). Natomiast z informacji zamieszczonej w "Dzienniku Bydgoskim" 21 października wynika, że miało to miejsce 16 października.

Zadaniem Kadry Marynarki Wojennej było m.in. szkolenie unitarne, przyjmowanie i przegląd ochotników oraz poborowych do służby w marynarce. W tym celu działała komisja rekrutacyjna, w której skład wchodzili m.in. dowódca KMW, komendant Szkoły Specjalistów Morskich, lekarz i szef kancelarii ewidencyjnej. Należy przy tym wspomnieć, że KMW i Szkoła Specjalistów Morskich miały osobne dowództwa.