Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Extra Świecie

Imieniny obchodzą:

Justyna, Julianna, Krzysztof

Granty z LGD szansą na realizację ciekawych projektów społecznych

Andrzej Bartniak
28 marca, 09:34
Klub młodzieżowy "Wesoła przystań" to nazwa projektu realizowanego przez Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu. Celem, trwających kilka miesięcy zajęć, był rozwój kompetencji społecznych. Co to dokładnie oznacza?
Program zajęć był ściśle dopasowany do potrzeb uczestników klubu
Fot. nadesłane

Lokalna Grupa Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" , całkiem słusznie, bywa utożsamiana przede wszystkim z działaniami, których celem jest wspieranie, szeroko rozumianej, lokalnej przedsiębiorczości. To jednak tylko jeden z kierunków aktywności. Inną przestrzenią działalności jest wspieranie różnego rodzaju inicjatyw społecznych, które oczywiście są współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ubiegłym roku ze wsparcia wnoszącego 48 998 zł skorzystała gmina Świecie, w imieniu której projekt zrealizował Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu.

W zajęciach klubu młodzieżowego "Wesoła przystań" uczestniczyło 15 dzieci w wieku 7-16 lat.

- Uczestników projektu rekrutowaliśmy spośród dzieci zagrożonych różnego typu wykluczeniami społecznymi  - tłumaczy Ewelina Janiszewska, kierownik Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu.  - Pierwsze zajęcia odbyły na początku marca. Niedługo potem wprowadzono lockdown, co wymusiło korektę naszych planów. Chodziło przede wszystkim o zajęcia grupowe, które trzeba było przesunąć na maj, gdy już nie obowiązywały obostrzenia związane z pandemią. Po konsultacjach i rozmowach z rodzicami wszystko odbyło się w reżimie sanitarnym. Podzieliliśmy też dzieci na mniejsze grupy.

W programie, który realizowano aż do listopada, znalazły się warsztaty: rozwijające umiejętność uczenia się, logopedyczne, zooterapii oraz zajęcia z robotyki i programowania, rękodzielnicze, z wykorzystaniem klocków Lego. Przewidziano też: wyjście do kina, biblioteki i dwa pikniki integracyjny i na zakończenie projektu.

Dość istotne dla planowanego efekty były równie z spotkania z psychologiem.

- Podczas tych treningów dzieci uczyły się, jak radzić sobie ze złością, lękiem, stresem, jak być asertywnym, gdy wymaga tego sytuacja - wylicza Ewelina Janiszewska. - Każdy z tych elementów terapii  miał stanowić wsparcie w radzeniu sobie z codziennymi problemami. Dzieci dowiadywały się, jak budować poczucie własnej wartości. Rozwiązując różne problemy nabierały pewności siebie. Sądzę też zajęcia te przyczyniły się do rozwiązania problemów w zakresie uczenia się.  

a [dot] bartniakatextraswiecie [dot] pl