Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Extra Świecie

Imieniny obchodzą:

Gabriela, Marek, Seweryn
REKLAMA

Jak zdobyć środki na projekty? Szkolenie dla organizacji pozarządowych

materiał informacyjny Starostwa Powiatowego w Świeciu
18 stycznia 2023, 09:04

Starostwo Powiatowe w Świeciu zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu świeckiego na bezpłatne szkolenie z pozyskiwania środków samorządu na realizację zadań publicznych. 

Wśród zadań znajdują się m.in.:

  • wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej;
  • działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • ekologia, turystyka i krajoznawstwo;

Zakres szkolenia:

  • zasady składania wniosków,
  • rozliczanie dotacji,
  • umowy na realizacje zadań publicznych.

Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński, doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Pracował w MPiPS, obecnie w UOKiK.

  • Spotkanie odbędzie się 21 stycznia (sobota) w godz. 10.30-13.30 w sali 315 (II piętro) Starostwa Powiatowego w  Świeciu.
  • Prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu do 19 stycznia pod nr tel.: 52 56 83 186 lub wysyłając e-mail na adres: magdalena [dot] satcsw [dot] pl

Nieważne, w jakich konkursach startujecie, ważne, że działacie na rzecz naszych mieszkańców!