Connect with us

Czego szukasz?

Reklama
Reklama

Wiadomości

"Czyste Powietrze". Szkolenie dla mieszkańców gminy Świecie

Gmina Świecie organizuje szkolenie dla mieszkańców w ramach programu „Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”.

Udostępnij
Fot. 123RF

Szkolenie odbędzie się w dniu 14.05.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Świeciu, o godzinie 14:00 w sali nr 20 na I piętrze.

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, obędzie się spotkanie informacyjne i szkolenie dla mieszkańców Gminy Świecie odnośnie Programu „Czyste Powietrze” oraz „Ciepłe Mieszkanie”.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji na wymianę źródła ciepła, bądź termomodernizację budynku z programu „Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”.

Reklama
Reklama

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

„Czyste Powietrze”:

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

Reklama
Reklama
 • Audyt energetyczny, który pozwoli Ci uzyskać kompletną informację o potrzebach Twojego budynku, jak najskuteczniej ocieplić budynek, wybrać najlepsze dla Twojego domu źródło ciepła, uzyskać maksymalną dotację i następnie płacić niższe rachunki za ogrzewanie,
 • Ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
 • Wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,
 • Wymianę starego pieca - kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA,
 • Instalację CO i CWU,
 • Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • Mikroinstalację fotowoltaiczną.

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone (z wyłączeniem dotacji z prefinansowaniem), w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętać jednak należy, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Kto może skorzystać?

Osoba fizyczna, która:

Reklama
Reklama
 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, lub
 • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 135 000 zł – wtedy może starać się
  o podstawowe dofinansowanie, lub
 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

- 1 894 zł – jeżeli mieszka z kimś
- 2 651 zł – jeżeli mieszka sama

Dodatkowo, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą - przychód nie może być większy niż 40 minimalnych wynagrodzeń za pracę – wtedy może starać się o podwyższone dofinansowanie, lub

 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

- 1 090 zł – jeżeli mieszka z kimś
- 1 526 zł – jeżeli mieszka sama

Reklama
Reklama

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

Dodatkowo, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą - przychód nie może być większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę – wtedy może starać się o najwyższy poziom dofinansowania.

Co trzeba przygotować:

Reklama
Reklama
 • Jeżeli ubiegasz się o podwyższone/najwyższe dofinansowanie – skan zaświadczenia, które cię upoważnia do podwyższonego dofinansowania

UWAGA! Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.

 • Księgę wieczystą,   a w przypadku braku księgi wieczystej dla domu –inny dokument potwierdzający prawo własności tego domu.
 • W przypadku współwłasności – zgodę współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.
 • W przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową – zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie z danymi
  oraz podpisem małżonka.
 • Umowę/y z wykonawcą/mi (jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem).

Wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć osobiście w siedzibie WFOŚiGW lub jego oddziale albo w siedzibie gminy, z którą WFOŚiGW podpisał porozumienie.

Wniosek możesz również wysłać pocztą lub kurierem. Wtedy włóż wniosek wraz załącznikami do koperty z dopiskiem: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” i wyślij do właściwego WFOŚiGW.

Reklama
Reklama

„Ciepłe Mieszkanie”:

Dla kogo?

1. Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

Reklama
Reklama

-      prawa własności
-      lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo
-  najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.

 • Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód
  nie przekracza 135 tys. zł. (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego)
 • Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód
  na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego to maksymalnie 1090 zł
  w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

2. Dla wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Jaka jest wysokość dotacji którą można uzyskać?

Reklama
Reklama

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 • – podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
 • – podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
 • – najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.
 • Dla wspólnot mieszkaniowych – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł

(350 000 zł przy wymianie nieefektywnego źródła ciepła, 360 000 zł wymiana źródła ciepła z fotowoltaiką, 375 000 zł wymiana na pompę ciepła z fotowoltaiką, 150 000 zł termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła)

Na co?

Reklama
Reklama

Przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 • zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet/zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane – tylko w przypadku realizacji zadania głównego (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu
  w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz
  do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal
  od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu. Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie oraz na stronie WFOŚiGW w Toruniu: www.wfosigw.torun.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świeciu w pokoju nr 5, pod nr tel. 52 33 32 336 lub pisząc na adres e-mail: kwisniewska@swiecie.eu

Udostępnij

Komentarze (0)

Reklama
Reklama

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wiadomości

Dziś rano na ulicy Cukrowników w Świeciu doszło do tragicznego w skutkach potrącenia.

Wiadomości

Osiem lat trwały poszukiwania mieszkańca Świecia, za którym wystawiono czerwoną notę Interpolu - międzynarodowy list gończy. W końcu wpadł za oceanem.

Historia

Na cmentarzu menonicko-ewangelickim w Przechówku trwają prace porządkowe, remontowe i konserwatorskie. Ich zwieńczeniem ma być ustawienie tablicy opisującej historię nekropolii i ludzi, którzy mieszkali...

Wiadomości

Jak już informowaliśmy, w poniedziałek popołudniu niedaleko Świecia zderzyły się samochód osobowy i traktor. Policja podała ustalenia na temat okoliczności zdarzenia.

Wiadomości

Nowymi zastępcami burmistrza Świecia zostali Marta Karolczak i Sławomir Siemaszko. Jak wygląda podział ich kompetencji?

Wiadomości

Dramatyczny finał rodzinnej kłótni. Do szpitala trafiła kobieta ugodzona nożem przez syna.

Reklama
Reklama

Wiadomości

Mł. asp. Marcin Ignatowski, policjant ruchu drogowego, w dniu wolnym od służby robił zakupy w markecie w Świeciu. Przy okazji zatrzymał sprawcę kradzieży.

Wiadomości

Mowa oczywiście o "Świeckim szturmie". Sam dystans 7 km nie jest wielkim wyzwaniem dla doświadczonych biegaczy. Znacznie istotniejsze jest to, z czym będą musieli...

Wiadomości

Na Świeckim Pikniku Motoryzacyjnym będzie można obejrzeć zarówno klasyki, jak i współczesne auta. Ale to nie wszystkie atrakcje, jakie przygotowano z tej okazji.

Sport

Krzysztof Zieliński zastąpi na stanowisku prezesa Wisły Gruczno Mariusza Przesmyckiego, który żegna się z zasiadaniem we władzach klubu, po tym, jak został zawieszony przez...

Wiadomości

Policja nadal szuka sprawcy lub sprawców włamania do sklepu PSS Społem w Świeciu.

Sport

Wda Świecie potrzebowała tylko jednego punktu, aby znaleźć się w trzeciej lidze. Wygrana z Cuiavią Inowrocław dała klubowi upragniony awans.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Popularne

Wiadomości

Nowymi zastępcami burmistrza Świecia zostali Marta Karolczak i Sławomir Siemaszko. Jak wygląda podział ich kompetencji?

Wiadomości

Dramatyczny finał rodzinnej kłótni. Do szpitala trafiła kobieta ugodzona nożem przez syna.

Wiadomości

Mowa oczywiście o "Świeckim szturmie". Sam dystans 7 km nie jest wielkim wyzwaniem dla doświadczonych biegaczy. Znacznie istotniejsze jest to, z czym będą musieli...

Wiadomości

Na Świeckim Pikniku Motoryzacyjnym będzie można obejrzeć zarówno klasyki, jak i współczesne auta. Ale to nie wszystkie atrakcje, jakie przygotowano z tej okazji.

Wiadomości

Policja nadal szuka sprawcy lub sprawców włamania do sklepu PSS Społem w Świeciu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Wideo