Connect with us

Czego szukasz?

Wiadomości

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej w swojej miejscowości

- Zachęcamy mieszkańców powiatu do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego lub mediacji w swojej gminie - mówi Iwona Karolewska, sekretarz powiatu. - Wystarczy się wcześniej umówić.

Udostępnij
53973656_s

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu. Wizytę w punkcie można zgłosić telefonicznie pod numerem 52 56 83 333 lub przez internet tutaj.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcy mają możliwość skorzystania z mediacji. Może z niej skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku).

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu i obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. Przeprowadzenia mediacji nie może się podjąć osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie.

W takim przypadku osoba uprawniona ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej w innych punktach powiatu.

Lokalizacje punktów prawnych na terenie Powiatu Świeckiego

1. Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Adres

Dzień i godziny

Prawnik

Jeżewo, ul. Główna 10, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – salka konferencyjna

Poniedziałek: 9:00 – 13:00

Wtorek: 12:00 – 16:00

mgr prawa/doradca obywatelski/mediator

Lniano, ul. Wyzwolenia 9, Gminna Biblioteka Publiczna

Środa: 08:00 – 12:00

mgr prawa/doradca obywatelski/mediator

Osie, ul. Dworcowa 6, pokój nr 11, Urząd Gminy

Czwartek: 8:00 – 12:00

mgr prawa/doradca obywatelski/mediator

Drzycim, ul. Młyńska 10, Gminna Biblioteka Publiczna

Piątek: 8:00 – 12:00

mgr prawa/doradca obywatelski

2. Punkty nieodpłatnych porad prawnych

Adres

Dzień i godziny

Prawnik

Świekatowo, ul. Dworcowa 20A, pokój nr 13, Urząd Gminy

Poniedziałek: 10:00 – 14:00

radca prawny/mediator

Pruszcz, ul. Sportowa 1, Gminna Biblioteka Publiczna

Wtorek: 9:00 – 13:00

Czwartek: 13:00 – 17:00

radca prawny/mediator

Bukowiec, ul. Dworcowa 7, Gminna Biblioteka Publiczna

Środa: 10:00 – 14:00

Piątek: 13:00 – 17:00

mgr prawa/doradca obywatelski

radca prawny

Warlubie, ul. Dworcowa 15, pokój nr 2, Urząd Gminy

Poniedziałek: 9:00 – 13:00

Środa 9:00 – 13:00

 • adwokat/mediator

radca prawny

Nowe, Plac Św. Rocha 5, Powiatowy Urząd Pracy

Wtorek: 14:00 – 18:00

Czwartek: 14:00 – 18:00

 • adwokat

radca prawny

Dragacz 7A, budynek B, pokój nr 11, Urząd Gminy

Piątek: 14:00 – 18:00

adwokat

Świecie, ul. Wojska Polskiego 173,

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Poniedziałek: 08:00 – 12:00

Wtorek: 14:00 – 18:00

Środa: 14:30 – 18:30

Czwartek: 14:00 – 18:00

Piątek: 8:00 – 12:00

 • adwokat/mediator

adwokat

radca prawny

radca prawny

radca prawny

Udostępnij

Komentarze (1)

 1. Ida 30

  23 października 2021 14:02

  Polecam Radcę Prawnegi z

  Polecam Radcę Prawnegi z Pruszcza. Przemiły i kompetentny. 

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wiadomości

Niestety, tragiczny finał miały poszukiwania młodego mężczyzny, który w niedzielę wieczorem wybrał się z kolegą nad Jezioro Żurskie, aby popływać.

Wiadomości

Świecie zajęło pierwszą pozycję wśród najzamożniejszych miast powiatowych w województwie kujawsko-pomorskim i wysoką lokatę w skali całego kraju.

Wiadomości

W środę po południu w Głogówku Królewskim zderzyły się samochód osobowy i dostawczy.

Wiadomości

Nastąpiła kolejna istotna zmiana w wyglądzie świeckiego zamku. Tym razem na zewnątrz. Zamontowano drewniany krużganek, który będzie prowadził do dwóch nowych wejść.

Reklama