Connect with us

Czego szukasz?

Reklama
Reklama

Wiadomości

Weźcie udział w niedzielnej akcji i wspomóżcie wspaniałe dziewczyny Agnieszkę i Agatę

Już po raz kolejny firma Mondi chce za sprawą sportu połączyć Świecie i Chełmno. Wytrawni biegacze mogą wziąć udział w półmaratonie. Ci, którzy wolą spacer, mogą się wybrać na „Dzie­wią­tkę wo­kół dzie­wię­ciu wzgórz cheł­miń­skich”. Celem imprezy nie jest jednak wyłącznie promocja aktywności fizycznej. Równie istotne jest wsparcie dla dwóch niepełnosprawnych mieszkanek obu miast.   

Udostępnij
mondi-impreza

REKLAMA

"Sportowa niedziela", to cykl wydarzeń, za którymi stoi Mondi Świecie. W zasadzie jest to kolejna odsłona w budowy mostu porozumienia i współpracy między mieszkańcami Świecia i Chełmna. Miast, które z pewnością więcej łączy, niż dzieli.

Reklama
Reklama

Głów­nym wy­da­rze­niem 12 września będzie bieg na dys­tan­sie 20 km pod naz­wą Pół­ma­ra­ton „Mon­di – Chełm­no – Świe­cie. Po­łą­czo­ne sta­dio­na­mi. Start na sta­dio­nie w Chełm­nie i me­ta na sta­dio­nie w Świe­ciu. No­wą tra­sę tak poprowadzono, aby uczestniczy tej rywalizacji mieli sposobność zo­ba­cze­nia naj­cie­kaw­szych i naj­bar­dziej in­te­re­su­jących miejsc w obydwu mias­tach i ich okolicach.
REKLAMA

12 września po raz pierwszy odbędzie się też Dzie­wią­tka wo­kół dzie­wię­ciu wzgórz cheł­miń­skich. To propozycja dla tych, co biegają, chodzą z kij­ka­mi lub po prostu chcą się wybrać na dłuższy spa­ce­r. Można nawet zabrać dziecko w wózku spacerowym.

Reklama
Reklama

Obu tym rywalizacjom, gdzie od miejsca na podium, ważniejszy jest sam udział, podobnie jak wcześniej, będą towarzyszyć biegi charytatywne.

- O tym, kim jes­teś­my nie świad­czy wy­kształ­ce­nie, ma­ją­tek, wy­gląd, ta­lent, ale to jak trak­tu­je­my dru­gie­go czło­wie­ka - podkreśla Marek Motylewski, kierownik serwisu technicznego w Mondi Świecie i zarazem inicjator "Sportowej niedzieli". - Idea zor­ga­ni­zo­wa­nia dwóch bie­gów cha­ry­ta­tyw­nych w Świe­ciu i w Chełm­nie rozoczęła się kil­ka lat te­mu. Nie mo­gło te­go za­brak­nąć i w tym ro­ku.
REKLAMA

Reklama
Reklama

Bie­gi w tym ro­ku od­bę­dą się na sta­dionie miejskim w Chełm­nie w go­dz. 15.00-18.00 i na stadionie Wdy w Świe­ciu w go­dz. 11.00-14.00.

W Chełm­nie, w ra­mach ak­cji Bieg­nie­my dla Ag­niesz­ki, zbierane będą datki na sprzęt do lep­sze­go co­dzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia Agniesz­ki Ziół­kow­skiej. Z ko­lei w Świe­ciu pod has­łem Pę­dzi­my dla Agat­ki bę­dzie­my zbie­rać pie­nią­dze na zło­żo­ną i kosz­tow­ną re­ha­bi­li­tac­ję Agaty Zmudy.

a.bartniak@extraswiecie.pl
REKLAMA

Udostępnij
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments

Piękna akcja oby była duża

Piękna akcja oby była duża frekwencja!!!!!! Brawo

Akcja fajna. Ale… Gdyby

Akcja fajna. Ale… Gdyby tylko Mondi chciało to by dalo kasę na pomoc dziesiątkom takich potrzebujących osób… 

Reklama
Reklama

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wiadomości

Dramatyczny finał rodzinnej kłótni. Do szpitala trafiła kobieta ugodzona nożem przez syna.

Wiadomości

W ubiegłą sobotę doszło do tragicznego wypadku w zakładzie produkującym wyroby mleczarskie.

Wiadomości

Cztery zastępy straży pożarnej skierowano do płonącego samochodu w gminie Jeżewo.

Co jest grane?

Na Świeckim Pikniku Motoryzacyjnym będzie można obejrzeć zarówno klasyki, jak i współczesne auta. Ale to nie wszystkie atrakcje, jakie przygotowano z tej okazji.

Wiadomości

Na dzisiejszej uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda nadał odznaczenia zasłużonym samorządowcom. Wśród nich znalazł się wójt z powiatu świeckiego.

Wiadomości

Czy w przyszłym roku mieszkańcy będą mogli w końcu korzystać z nowego budynku z barem, salą na 80 osób i tarasem w Decznie? Dziś...

Reklama
Reklama

Wiadomości

W piątek strażacy dostali informację o psie, który wpadł do studni w gminie Świekatowo.

Wiadomości

Do dramatycznego zdarzenia doszło podczas dzisiejszych zawodów na stadionie Wdy Świecie.

Wiadomości

Ponad 150 osób postanowiło w niedzielne popołudnie zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego fundacji DKMS.

Wiadomości

Prawie 400 dorosłych i dzieci wzięło udział w niedzielę w pierwszej edycji biegu "Świecki szturm".

Co jest grane?

W ostatni weekend czerwca Świeciem po raz kolejny będą rządziły orkiestry dęte. Jubileuszowa edycja festiwalu zapowiada się wyjątkowo.

Wiadomości

Jechał traktorem całą szerokością jezdni i ledwie trzymał się w fotelu. Świadek powiadomił policję, podejrzewając, że mężczyzna jest pijany.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Popularne

Wiadomości

W ubiegłą sobotę doszło do tragicznego wypadku w zakładzie produkującym wyroby mleczarskie.

Wiadomości

Czy w przyszłym roku mieszkańcy będą mogli w końcu korzystać z nowego budynku z barem, salą na 80 osób i tarasem w Decznie? Dziś...

Wiadomości

Do dramatycznego zdarzenia doszło podczas dzisiejszych zawodów na stadionie Wdy Świecie.

Wiadomości

Ponad 150 osób postanowiło w niedzielne popołudnie zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego fundacji DKMS.

Wiadomości

Prawie 400 dorosłych i dzieci wzięło udział w niedzielę w pierwszej edycji biegu "Świecki szturm".

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Wideo