Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Extra Świecie

Imieniny obchodzą:

Juliusz, Jan, Magdalena

Rozliczyłeś się już ze skarbówką?

materiał partnera
13 marca, 22:38

Pierwszy kwartał każdego roku to czas wysyłania deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych. Wypełnianie deklaracji PIT najlepiej jest zrealizować w profesjonalnym, specjalnie przeznaczonym do tego celu programie. To szybki i wygodny sposób na rozliczenie PIT 2020 wraz z możliwymi ulgami. Z jakich ulg można więc skorzystać?

  1. Ulga prorodzinna dla rodzin z dziećmi
  2. Ulga na internet
  3. Ulga na leki

 Ulga prorodzinna dla rodzin z dziećmi

Rodzice posiadający dzieci mogą wpisać w rozliczenie deklaracji PIT ulgi na swoje pociechy. Ulga na dziecko jest jedną z najczęściej stosowanych ulg w Polsce. Przysługuje rodzicom bez względu na liczbę posiadanych pociech. Ulga na dzieci jest odliczeniem stosowanym od podatku, co pozwala na znaczne oszczędności i w rezultacie duże kwoty powracające do kieszeni rodziców.

W przypadku jednego dziecka, rozliczenie PIT za 2019 rok powinno uwzględniać kwotę 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie, przy założeniu, że dochód podatnika po odliczeniu składek nie przekracza 112 000 zł (w przypadku rodzica pozostającego w związku małżeńskim) albo 56 000 zł (dla rodzica niebędącego w związku małżeńskim).

Ulga prorodzinna na drugie dziecko jest taka sama, ale już na każde kolejne jest sporo wyższa. Co ważne, odliczenie to można rozliczyć w PIT 2019 również na dzieci pełnoletnie do ukończenia przez nie 25. roku życia, pod warunkiem, że dziecko uczy się oraz nie wykazuje dochodu w kwocie ponad 3089 zł.

Ulga na internet

Kolejną z ulg, którą można wpisać w PIT 2020 jest ulga na internet. Co istotne, można z niej korzystać jedynie przez dwa kolejno następujące po sobie lata podatkowe. Odliczenie to wynosi 760 zł rocznie. Dotyczy korzystania z sieci internet. To oznacza, że prawo do ulgi posiada osoba korzystająca z internetu nie tylko w miejscu swego zamieszkania, ale także posiadająca przenośny modem podłączany do laptopa, osoba korzystająca z sieci wireless, w kafejce internetowej albo też z internetu w smartfonie.

Ulga na leki

W rozliczenie deklaracji PIT można wpisać również ulgę na lekarstwa. Odliczenie to dotyczy różnicy między wydatkami rzeczywiście poniesionymi w danym miesiącu na leki, a kwotą 100 zł. To oznacza, że jeśli na leki wydano przykładowo 150 zł, to owe 50 zł można odliczyć od podatku. Co ważne, z ulgi tej można skorzystać tylko wtedy, jeśli lekarz specjalista stwierdzi jednoznacznie, że osoba niepełnosprawna musi czasowo albo stale stosować określone lekarstwa. Podstawą jest pisemne zalecenie lekarza, np. recepta, karta pacjenta albo faktura.