Connect with us

Czego szukasz?

Wiadomości

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głogówku Królewskim

glogowko-droga-3

Została zakończona realizacja pn. : ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o min łącznej grubości 6 cm., na istniejącej podbudowie bitumicznej, do długości 0,748 km, w obrębie geodezyjnym : Głogówko Królewskie dz. nr 447 oraz część dz. nr 14 i 340 .’’

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Świecie, Głogówko Królewskie.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zmianami) został wyłoniony Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia na realizację danego zadanie za kwotę 389.529,22 zł brutto.

Prace trwały od 22 czerwca.

Inwestorem zadania jest Gmina Świecie., która w ramach dofinansowania z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzącego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na w/w zadanie otrzyma środki w wysokości 71.808,00 zł.

Długość rozbudowywanej drogi wynosi 748,3 m.

Przedsięwzięcie polegało m.in. na:
- poszerzeniu jezdni drogi;
- wykonaniu warstw bitumicznych na jezdni;
- wykonaniu pobocza z kruszywa;
- przebudowie zjazdów indywidualnych.

Udostępnij

Komentarze (0)

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wiadomości

W środę po południu w Głogówku Królewskim zderzyły się samochód osobowy i dostawczy.

Wiadomości

W pierwszym odcinku nowego programu "Bitwa o gości" pojawi się Osada Stara Rzeka.

Wiadomości

Nastąpiła kolejna istotna zmiana w wyglądzie świeckiego zamku. Tym razem na zewnątrz. Zamontowano drewniany krużganek, który będzie prowadził do dwóch nowych wejść.

Wiadomości

Świecie dołączyło do grona miast, w których późną nocą nie kupimy alkoholu. Radni przyjęli uchwałę, która będzie dotyczyć nie tylko sklepów, ale także stacji...

Reklama