Connect with us

Czego szukasz?

Wiadomości

Szkolenie dla mieszkańców gminy Świecie: dotacje na wymianę źródła ciepła lub termomodernizację

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, obędzie się spotkanie informacyjne i szkolenie dla mieszkańców Gminy Świecie odnośnie Programu „Czyste Powietrze”.

Udostępnij
srednio-ustrzeleni-ludzie-pracujacy-z-kaskami

Szkolenie odbędzie się w dniu 22.05.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Świeciu, o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Ośrodka Oświaty i Wychowania, na II piętrze.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji na wymianę źródła ciepła, bądź termomodernizację budynku z programu „Czyste Powietrze”. Udział jest bezpłatny.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • Audyt energetyczny, który pozwoli Ci uzyskać kompletną informację o potrzebach Twojego budynku, jak najskuteczniej ocieplić budynek, wybrać najlepsze dla Twojego domu źródło ciepła, uzyskać maksymalną dotację i następnie płacić niższe rachunki za ogrzewanie,
 • Ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
 • Wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,
 • Wymianę starego pieca - kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA,
 • Instalację CO i CWU,
 • Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • Mikroinstalację fotowoltaiczną.

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone (z wyłączeniem dotacji
z prefinansowaniem), w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętać jednak należy, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Kto może skorzystać?

Osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, lub
 • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 135 000 zł – wtedy może starać się
  o podstawowe dofinansowanie, lub
 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

- 1 894 zł – jeżeli mieszka z kimś

- 2 651 zł – jeżeli mieszka sama

Dodatkowo, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą - przychód nie może być większy niż 40 minimalnych wynagrodzeń za pracę – wtedy może starać się o podwyższone dofinansowanie, lub

 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

- 1 090 zł – jeżeli mieszka z kimś

- 1 526 zł – jeżeli mieszka sama

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

Dodatkowo, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą - przychód nie może być większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę – wtedy może starać się o najwyższy poziom dofinansowania.

Co trzeba przygotować:

 • Jeżeli ubiegasz się o podwyższone/najwyższe dofinansowanie – skan zaświadczenia, które cię upoważnia do podwyższonego dofinansowania

UWAGA! Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.

 • Księgę wieczystą a w przypadku braku księgi wieczystej dla domu –inny dokument potwierdzający prawo własności tego domu.
 • W przypadku współwłasności – zgodę współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.
 • W przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową – zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie z danymi
  oraz podpisem małżonka.
 • Umowę/y z wykonawcą/mi (jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem).

Wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć osobiście w siedzibie WFOŚiGW lub jego oddziale albo w siedzibie gminy, z którą WFOŚiGW podpisał porozumienie.

Wniosek możesz również wysłać pocztą lub kurierem. Wtedy włóż wniosek wraz załącznikami do koperty z dopiskiem: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” i wyślij do właściwego WFOŚiGW.

Udostępnij

Komentarze (0)

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wiadomości

W pierwszym odcinku nowego programu "Bitwa o gości" pojawi się Osada Stara Rzeka.

Wiadomości

Już w październiku będzie można szybciej i sprawniej zapłacić za parkowanie w Świeciu.

Wiadomości

Podczas czwartkowej sesji burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski uhonorował Oliwię Raniszewską, która znalazła się w gronie 50 najlepszych uczniów na świecie oraz Katarzynę Wenerską, siatkarkę,...

Wiadomości

Około 2 mln zł ma kosztować rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu wraz z wymianą dachu nad starą częścią budynku. Inwestycja ma ruszyć w 2024...

Reklama